Grunty inwestycyjne

W GBC Invest świadczymy usługi związane z pozyskiwaniem i przygotowywaniem gruntów pod inwestycje.

Poza standardowymi działaniami oferujemy pomoc w doprowadzaniu do właściwego stanu używalności gruntów trudnych, niedostępnych, zdegradowanych czy poprzemysłowych, które wymagają wielu czynności zarówno administracyjno-prawnych, jak i tych związanych z pracą w terenie.  

Oferta

Jesteśmy otwarci na współpracę obejmującą poszczególne etapy z zakresu land development, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Naszą ofertę zawsze dostosowujemy indywidualnie do konkretnych uwarunkowań, związanych z danym terenem oraz jego przeznaczeniem.

Z myślą o środowisku

Wykonywane przez nas działania służą nie tylko inwestorom pozyskującym grunty, ale przede wszystkim mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Nasza misja skupia się na ochronie środowiska i odbudowie naturalnych walorów przyrodniczych.

Działalność doradcza

Jako doradca inwestora oferujemy przeprowadzenie całego procesu badania stanu prawnego i faktycznego nieruchomości (due diligence) na wskazanym gruncie.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pełniąc rolę pośrednika w obrocie nieruchomościami, oferujemy przeprowadzenie całego procesu przedprojektowego, obejmującego:

 • sporządzenie umowy nabycia gruntu,
 • badania stanu prawnego i faktycznego nieruchomości (due diligence),
 • zmiany miejscowych planów zagospodarowania zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • pozyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • analizę chłonności gruntu,
 • gruntowne badanie terenów inwestycyjnych wraz z badaniem gruntu pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń,
 • wykonanie kosztorysów inwestorskich obejmujących pełną rekultywację terenów i przygotowanie platform roboczych do inwestycji,
 • realizację niezbędnych robót ziemnych,
  przygotowanie raportów końcowych,
 • sporządzenie umowy przeniesienia własności.