Doradztwo inwestycyjne

GBC Invest świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości. Prowadzimy zarządzanie i nadzór nad procesem inwestycyjnym w zakresie projektów:

 • komercyjnych (parki magazynowo-przemysłowe, obiekty handlowe)
 • energetycznych (farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, biometanownie, huby wodorowe, spalarnie )
 • mieszkaniowych (osiedla domów jedno- i wielorodzinnych).

Pomagamy Klientom już od powzięcia decyzji o inwestycji, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zapewniamy wsparcie również po zakończeniu inwestycji.

Świadczymy usługi doradcze w pełnym zakresie przedprojektowym, projektowym i inspektorskim, by sprawnie i bezpiecznie przejść przez cały proces inwestycji budowlanej.

Nasze wartości oraz doświadczenie doradcze i inspektorskie pozwoli Państwu na bezpieczne i profesjonalne zaplanowanie i przeprowadzenie wszystkich czynności i procesów niezbędnych w przygotowaniu, zaprojektowaniu i zrealizowaniu każdej inwestycji budowlanej.

W ramach usług konsultingowych oferujemy:

W ramach usług konsultingowych oferujemy:

 • doradztwo techniczne (wszelkie badania gruntów i usługi geologiczno-inżynierskie, obsługę geodezyjną, wszelkie procedury administracyjno-prawne mające na celu uzyskanie konkretnych zgód i warunków w procesie budowlanym,
 • ekspertyzy i opinie techniczne;
 • analizy chłonności;
 • projekty zagospodarowania terenu; wykonanie Karta Informacyjna Przedsięwzięcia ; uzyskiwanie Decyzji środowiskowej
 • negocjacje dot. planów zagospodarowania terenu;
 • uzyskiwanie warunków zabudowy;
 • uzyskiwanie warunków przyłączeniowych;
 • nadzór inwestorski;
 • zarządzanie procesem inwestycyjnym.

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania i organizacji przetargów (faza przedprzetargowa i udział w przetargu).